Szpara między zębami - co oznacza?
Kategorie:

Szpara między zębami – co oznacza?

Przerwa między górnymi jedynkami w języku medycznym nazywa się
diastemą. Samo słowo wywodzi się z greckiego i znaczy tyle, co „rozdzielenie”, w tym przypadku chodzi o rozdzielenie zębów. Jeżeli szpara między koronami jedynek jest duża, to wymaga zamknięcia.

Diastema – czy to wada zgryzu?

Na początek warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od innych ssaków, diastema u ludzi jest patologią. O tym, czy jest to defekt estetyczny, czy wada zgryzu, decyduje wielkość szpary. Rozstaw większy niż 2 mm wymaga uwagi lekarza dentysty. Duża szpara między zębami co oznacza?

Wszystko ponad 2 mm wygląda nienaturalnie i wyróżnia, tyle tylko, że na niekorzyść. Co warte podkreślenia, dużą diastemę nie tylko widać, ale i słychać. Wymowa staje się niewyraźna na skutek seplenienia o charakterze świszczącym. Nie pozostaje to bez wpływu na samoocenę, która jest na ogół nieadekwatnie zaniżona. Cierpi też zdrowie jamy ustnej. Stany zapalne dziąseł i brodawki międzyzębowej, która jest stale raniona, są częste. Co do samej wady zgryzu, to z czasem może ona ulec pogłębieniu.

Szpara między zębami – co oznacza dla jej posiadacza? Jeżeli jest duża, może być źródłem wielu problemów i dlatego należy ją zamknąć. Wybór metody zależy od przyczyny, która jest odpowiedzialna za jej wystąpienie.

Dlaczego powstaje diastema?

Przerwa między jedynkami może być uwarunkowana genetycznie i być spadkiem po przodku, jakkolwiek istnieje wiele innych czynników odpowiedzialnych za pojawienie się przerwy. Podział, zależnie od przyczyny, wygląda następująco:

  • diastema prawdziwa — przerwa między zębami jest skutkiem przerostu wędzidełka, to jest fałdu, który łączy dziąsła z wargą,
  • diastema rzekoma — powstaje na skutek braków w uzębieniu, gdy zęby są zbyt małe w stosunku do szczęki lub gdy stwierdza się obecność za siekaczami od strony kości podniebiennej zęba nadliczbowego,
  • diastema fizjologiczna — jest to zjawisko zupełnie normalne, które występuje u dzieci po 6 roku życiu podczas wymiany uzębienia mlecznego na stałe, i które z czasem samoistnie zanika, a więc nie wymaga leczenia.

Co zrobić ze szparą między zębami?

Mała szpara między zębami — co oznacza? Niewielka diastema, to jest rzędu do 2 mm, nie wymaga uwagi stomatologicznej i decyzja o ewentualnym zamknięciu przerwy między zębami pozostaje kwestią indywidualnej decyzji.

Inaczej rzecz się ma w przypadku przerwy większej niż 2 mm. Tu wybór metody jest ustalany oddzielnie dla każdego przypadku i zależy od kilku czynników: rodzaju i wielkości przerwy, wieku pacjenta i ogólnego stanu uzębienia. Aby zamknąć diastemę, stomatolog może wdrożyć leczenie:

  • chirurgiczne — rodzaj zabiegu zależy od czynnika odpowiedzialnego za diastemę; w grę wchodzi podcięcie wędzidełka (w znieczuleniu), wstawienie implantów w celu uzupełnienia luk międzyzębowych czy też ekstrakcja nadliczbowego zęba, który wypycha jedynki i odpowiada za pojawienie się szpary,
  • ortodontyczne — leczenie polega na zsunięciu zębów za pomocą aparatu ortodontycznego stałego, ruchomego lub w postaci przezroczystych nakładek na zęby,
  • protetyczne — na zęby nakłada się estetyczne i trwałe licówki z porcelany; ponieważ jest to zabieg mocno i nieodwracalnie ingerujący w strukturę zęba, stosuje się go przy zębach zniszczonych,
  • bonding — w czasie jednej wizyty za pomocą kompozytu wypełnia się szparę między zębami; zabieg przebiega bez większej ingerencji w strukturę zęba i jest odwracalny.